De Nieuwe Boerenfamilie

Pluimveehouder zoekt nieuw verdienmodel
Johan Leenders

‘Ik hoef het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden’

📅 1990

📍 Swifterbant

🏡 akkerbouwbedrijf met kippen

🚀 een kip die echt anders is

❓Hoe kan ik de kringlopen op en rondom mijn bedrijf nog beter benutten, hoe maak ik daar een verdienmodel van, en hoe zet ik de kip die daaruit voortkomt in de markt?

Wie is Johan?

Johan is boer op een gemengd bedrijf: akkerbouw en pluimvee, midden in het ‘walhalla voor akkerbouw’ in Flevoland. Deze locatie maakt het de perfecte plek om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen: reststromen in overvloed, van Johan zelf of van de buren. De kringlopen tussen kippen en akkerbouw kunnen heel vruchtbaar zijn, en Johan wil die maar al te graag benutten. Rondom zijn bedrijf zijn veel bedrijven die groente verwerken, en omgekeerd zijn de kippen van Johan (en dan specifiek: hun mest) van onschatbare waarde voor de akkerbouwers in zijn omgeving.

Waarom de Boerenversneller?

Johan wil de bestaande kringlopen nog beter benutten en op zoek naar nieuwe reststromen. Daarmee wil hij een kip ontwikkelen die echt anders is, qua smaak, structuur, levenswijze, voersamenstelling. Het Oranjehoen: een kip met meerwaarde voor afnemers, consumenten en hemzelf. Samen met andere boeren wil Johan de voorhoede zijn waarin, in samenspraak met afnemers, wordt gewerkt aan een betere wereld. Johan: ‘Elk jaar kan worden afgesproken waaraan gewerkt moet worden en welke vergoeding daar tegenover staat. Zonnepanelen, van het gas af, maar net wat de afnemers willen. Zo kan je enorme stappen zetten als sector'.

Johan doet ook mee aan de Boerenversneller omdat hij heeft gezien wat een breder netwerk kan betekenen voor het verbeteren van de landbouw. ‘Ik hoef het wiel niet zelf uit te vinden als er mensen met allerlei andere expertise meekijken.’

Volg Johan

Twitter:

Facebook:

Meer Johan

Nieuwe Oogst maakte een portret van Johan als derde generatie op het bedrijf.

En samen met het Ministerie van LNV heeft Johan het verhaal van zijn bedrijf laten vastleggen in een video: