De Nieuwe Boerenfamilie

De Groeispurt (i.s.m. Impact Hub)

inleiding inleiding //

Wat is de ...?

Het programma brengt boeren en niet-boeren tijdens het eerste jaar samen. In negen maanden tijd gaan vijftien agrarisch ondernemers op zoek naar innovatiemogelijkheden binnen hun bedrijf. Waar ligt financiële ruimte voor jouw bedrijf? Wat wil je veranderen? En wie heb je daarbij nodig? In dit ondernemersprogramma ga je als boer je huidige bedrijf analyseren en onderzoek je welke ruimte er is. Middels online lesstof en offline lesdagen krijg je alle inspiratie en mogelijkheden voorgeschoteld. Je werkt je bedrijfsidee uit tot een plan voor een nieuwe business case en bouwt dit plan uit tot een prototype. Hierin word je begeleid door coaches en je werkt samen met experts uit de sector en van buiten de sector: je Nieuwe Boerenfamilie!

Voor wie is de Boerenversneller?

De Boerenversneller is een programma voor alle agrarisch ondernemers met een eigen bedrijf en een concrete wens tot verandering. Het maakt niet uit in welke fase van innovatie je je op dit moment bevindt; de coaching wordt toegespitst op jouw specifieke situatie. Alle Nederlandse boeren, jong en oud, uit alle landbouwsectoren (tuin- en akkerbouw, veeteelt, visserij) zijn welkom om zich in te schrijven. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers.

Hoe ziet het programma eruit?

De Nieuwe Boerenversneller is een individueel ondernemersprogramma voor maximaal vijftien boeren. Als deelnemer word je gedurende een half jaar begeleid - door coaches, experts en Nieuwe Familieleden - tot je nieuwe businessmodel staat als een huis. Daarna blijf je nog gedurende twee jaar lid van de Nieuwe Boerenfamilie. De organisatie zal er alles aan doen om jou en je businesscase te helpen groeien. Met je lidmaatschap houd je toegang tot coaches, tot de steeds vernieuwende content en tot nieuwe ‘familieleden’ die een bijdrage kunnen leveren aan jouw ontwikkelende businesscase. Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Nieuwe Boerenfamiliedag en ontvangt korting op de overige programma’s op het platform.

De Boerenversneller vindt plaats tussen februari (intake) en november (eindpitch) en bestaat uit drie onderdelen:

  • offline bijeenkomsten waar theorie en praktijk worden gecombineerd, met colleges van experts en persoonlijke begeleiding (maart, april en november)
  • doorlopend contact met een (financieel) coach (van maart tot november)
  • online cursusmateriaal (colleges speciaal geproduceerd voor De Nieuwe Boerenfamilie)

De volgende data en sprekers zijn onder voorbehoud. Het definitieve programma volgt snel. De dagen vinden plaats door het hele land, van boerderij tot flatgebouw. Voor de begin- en eindtijden van de bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de werkzaamheden op de bedrijven van deelnemers. Laat je dus niet weerhouden omdat er ‘s ochtends gemolken moet worden of omdat je ‘s avonds thuis wil eten. Dat kan.

Planning Boerenversneller 2019 (download)

Download het programma, inclusief data, en bekijk het goed voordat je je aanmeldt. Voorwaarde voor deelname is dat je bij alle dagen aanwezig kunt zijn.

Wat kost de Boerenversneller?

Het complete driejaarlijkse programma, inclusief bijeenkomsten, cursusmaterialen, persoonlijke begeleiding en financiële analyse, kost €5000,- (excl. BTW). Hiervan is €800,- (excl. BTW) eigen bijdrage. De resterende €4200,- wordt door derden opgebracht. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Je zoekt zelf financiers die voor jou €4200,- kunnen bijdragen. Als je hier zelf de routes in kent, zien wij zeker mogelijkheden. Zo niet, dan helpen we je daarbij.
  • We hebben partnerships met een aantal provincies. Als je in een van deze provincies woont kunnen wij, in overleg, voor je bemiddelen.
  • Stichting DOEN biedt ook een aantal deelnames aan.

Heb je specifieke vragen over financiering, dan plannen we graag een belafspraak met je in.

Waar vindt de Boerenversneller plaats?

De locaties van het voorlopige programma zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de geografische spreiding van de deelnemers, vinden de sessies plaats op locaties door heel Nederland. Coachingsgesprekken vinden in de meeste gevallen plaats op je eigen bedrijf.

Hoe meld ik me aan?

Ben je overtuigd? Meld je dan zo snel mogelijk aan voor de Boerenversneller. Na 31 januari hoor je van ons of je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Mocht je niet worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan kunnen we alsnog een coachingsgesprek met je plannen om samen te onderzoeken waar innovatiemogelijkheden liggen binnen jouw bedrijf.